PRAVILA ZA KOLAČIĆE

Kako kompanija Michelin koristi kolačiće u Francuskoj
 

1. Šta je kolačić?

Kolačić je tekstualna datoteka ili element softvera koji registruje podatke o pregledanju na internetu sa vašeg uređaja. Vaš pregledač kontroliše kolačić koji ponekad ima jedinstven i nasumičan broj. Možete ga pročitati, obrisati ili izmeniti.
 

2. Zašto kompanija Michelin koristi kolačiće?

Kompanija Michelin uvek traga za novim sredstvima kojima bi poboljšala jednu ili više svojih veb stranica i ponudila vam bolju uslugu. Kompanija Michelin tako koristi različite vrste dole navedenih kolačića, a za pojedine među njima potreban je prethodni pristanak korisnika interneta (kolačići za reklame) pre nego što se kolačić instalira na njegovom računaru.
 

3. Kako vas kompanija Michelin obaveštava o kolačićima koje koristi?

Kada prvi put posetite veb stranicu kompanije BFGoodrich, veza „saznajte više o tome“ na početnoj strani vas upućuje na stranicu na kojoj ćete naći sve podatke o kolačićima koji se koriste na toj veb stranici.
U svakom slučaju, vi kontrolišete te kolačiće. Možete ih odbiti, obrisati ili im podesiti parametre.
 

4. Kako odbiti i/ili obrisati kolačiće?

Kolačiće možete obrisati na dva načina.

 

S jedne strane, zahvaljujući internet pregledaču, možete pogledati kolačiće koji su već instalirani na vašem računaru i obrisati ih pojedinačno ili sve odjednom.

 

  • Pregledač Apple Safari: odeljak „Poverljivost“ u meniju „Prioriteti“, prostor namenjen „Kolačićima i ostalim podacima na veb stranici“;
  • Pregledač Google Chrome: odeljak „Poverljivost“ u meniju „Parametri“, pododeljak „Parametri sadržaja“, prostor namenjen „Kolačićima i podacima veb stranice“;
  • Pregledač Microsoft Internet Explorer: meni „Alatke“, odeljak „Opcije na internetu“, zatim „Opšti podaci“ zatim „Istorija pregleda“, zatim „Parametri“, prozor „Parametri privremenih internet datoteka i istorija pregleda“ i na kraju, „Prikazivanje datoteka“;
  • Pregledač Mozilla Firefox: meni „Alatke“, odeljak „Opcije“, pododeljak „Privatni život“, namenjena funkcija „Brisanje specifičnih kolačića“.

 

S druge strane, kolačiće možete obrisati ručno prolaskom kroz sledeće etape:

 

  • Uključite računar i odaberite folder Windows u folderu C:\
  • Otvorite folder „Temporary Internet Files“ i obeležite sve datoteke pritiskom na (CTRL+A)
  • Izaberite opciju „brisanje“

 

Osim toga, možete podesiti internet pregledač tako da blokirate ili primate upozorenja u vezi sa instaliranjem svih kolačića. Etape kroz koje treba proći razlikuju se od jednog do drugog pregledača, ali možete naći uputstva u meniju „Pomoć“ u pregledaču. Podešavanje parametara pregledača može se obaviti pojedinačno na svakom uređaju koji koristite za pristupanje veb stranicama kompanije Michelin.

Brisanje ili blokiranje kolačića koji se koriste na veb stranicama kompanije Michelin u Francuskoj može vas omesti, čak i sprečiti da koristite te veb stranice.

 

5. Koje vrste kolačića koristi kompanija Michelin?

Kolačići mogu biti privremeni i trajati samo dok traje vaša sesija pregledanja veb stranice, ili trajni, npr. duže trajanje prema trajanju koje mu je dodeljeno i parametrima vašeg veb pregledača. Postoje brojne vrste različitih kolačića, koje se mogu podeliti u tri dole navedene grupe.

 

- Kolačići čiji je isključivi zadatak omogućavanje ili olakšavanje komunikacije elektronskim putem

 

Neophodni kolačići imaju isključivi zadatak da omoguće ili olakšaju komunikaciju elektronskim putem i neophodni su za pravilan rad veb stranice. Njihovo brisanje dovodi do značajnih teškoća pri korišćenju veb stranice, čak i onemogućava korišćenje usluga koje nudi. Ti kolačići ne čuvaju podatke o vama nakon napuštanja veb stranice. Oni omogućavaju, na primer, identifikaciju uređaja radi usmeravanja komunikacije, obeležavanje brojevima „paketa“ podataka za usmeravanje željenim redom, otkrivanje grešaka prilikom prosleđivanja ili gubitka podataka.

 

Funkcijski kolačići su apsolutno neophodni za obezbeđivanje usluge komunikacije preko interneta na izričiti zahtev korisnika. Obezbeđuju specifičnu funkciju korisniku. Ukoliko se ovi kolačići obrišu, biće nemoguće obezbediti uslugu. Funkcijski kolačići mogu skupljati lične podatke. Neki kolačići mogu čuvati te podatke van vašeg pregleda veb stranice i oni se mogu prosleđivati partnerima isključivo radi pomoći neophodne za pružanje usluga. To su na primer, kolačići koji registruju prioritete korisnika, kao što je jezik, „sesijski“ kolačići (koji omogućavaju identifikaciju korisnika dok pregleda više stranica i koji čuvaju podatke samo tokom trajanja sesije pregledanja) ili pak kolačići koji se koriste kao „korpa za kupovinu“.

 

- Kolačići za merenje posećenosti

 

Kolačići za merenje posećenosti omogućavaju prepoznavanje korisnika tokom poseta veb stranicama. Ti kolačići skladište samo jedan „identifikator“ korisnika interneta (koji ima svaki kolačić posebno) i ni u kom slučaju se ne koriste za sakupljanje ličnih podataka posetilaca. Kolačići registruju posećene stranice, vreme provedeno na stranici i prijave grešaka i tako omogućavaju poboljšanje performansi internet stranica kompanije Michelin.

Partneri mogu instalirati kolačiće za merenje posećenosti i upravljati njima, ali kompanija Michelin ograničava njihovo korišćenje u svrhu tražene statističke analize.

 

- Kolačići povezani sa postupcima za ciljano reklamiranje i kolačići za društvene mreže, koje generišu dugmad za deljenje na društvenim mrežama

 

Kolačići za ciljanje i praćenje omogućavaju trećim licima da obezbede usluge, uglavnom reklamne, i da poboljšaju efikasnost. Ti kolačići mogu zapamtiti strane i veb stranice koje posećujete i mogu skupljati lične podatke, prvenstveno IP adresu uređaja koju koristi korisnik interneta. Sakupljeni podaci se mogu deliti sa trećim licima.

 

To su, na primer, kolačići koji omogućavaju reklamnim agencijama da ponude reklame prilagođene vašim sferama interesovanja, u skladu sa vašim pregledanjem veb stranica kompanije Michelin, ili koji ograničavaju njihovo ponavljanje. Za te kolačiće je potrebna vaša dozvola. U takvom slučaju, na 1. strani veb stranice pojaviće se uočljivi natpis koji traži vaš pristanak za instaliranje tih kolačića.

 

Kompanija Michelin i nezavisni snabdevači, među kojima je Google, zajedno koriste sopstvene i kolačiće trećih lica radi dobijanja podataka, poboljšanja i širenja oglasa, u zavisnosti od poseta veb stranice. Kompanija Michelin i ti snabdevači koriste podjednako te dve vrste kolačića za određivanje odnosa između registrovanih poseta veb stranici i istaknutih oglasa, između drugih vidova korišćenja reklamnih usluga i interakcija sa tim istaknutim oglasima i reklamnim uslugama. Na kraju, kompanija Michelin i ti snabdevači koriste te dve vrste kolačića da bi zapamtili vaše sfere interesovanja i demografske podatke kako bi vam ponudili ciljane reklame.

 

Kompanija Michelin koristi takozvane dodatke za društvene mreže (u daljem tekstu: dugmad) koji upućuju na društvene mreže kao što su Facebook, LinkedIn ili YouTube.

 

Kada posetite našu veb stranicu, ta dugmad su automatski deaktivirana, odnosno ne prosleđuju nikakve podatke izabranim društvenim mrežama dok vi sami ne intervenišete. Da biste koristili tu dugmad morate ih aktivirati jednim klikom. Dugmad ostaju aktivna dok ih ponovo ne deaktivirate ili ne obrišete kolačiće. Opširnije informacije o kolačićima možete pronaći u našim napomenama o njima. Nakon aktiviranja, sistem uspostavlja direktnu vezu sa serverom izabrane društvene mreže. Sadržaj dugmeta se tada direktno prenosi sa društvenih mreža na vaš veb pregledač, koji ih zatim integriše u posećenu veb stranicu.

 

Čim aktivirate neko dugme, izabrana društvena mreža može skupljati podatke, nezavisno od toga da li koristite to dugme ili ne. Ako ste priključeni na neku društvenu mrežu, ona može dodati vašu posetu ovoj veb stranici vašem korisničkom nalogu. Poseta drugih veb stranica kompanije Michelin se ne može dodati vašem nalogu dok ne aktivirate odgovarajuće dugme na tim veb stranicama.

 

Ako ste član neke društvene mreže, a ne želite da ona uspostavi vezu između podataka sakupljenih prilikom vaše posete našoj veb stranici i informacija unetih prilikom vaše registracije, neophodno je da se isključite sa izabrane društvene mreže pre nego što aktivirate dugmad.

 

Imajte na umu da nemamo nikakav uticaj na obim podataka koje društvene mreže sakupe preko vaše dugmadi. Da biste saznali koliki je obim sakupljenih podataka, koji je cilj sakupljanja i način na koji društvene mreže obrađuju i koriste podatke, kao i prava i mogućnosti podešavanja parametara kojima raspolažete da biste zaštitili privatan život, pročitajte napomene o zaštiti podataka koje su objavile društvene mreže o kojima je reč.

 

Naša veb stranica koristi naročito dugmad dole navedenih društvenih mreža:

 

• facebook.com koristi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Na sledećoj adresi možete naći spisak i pregled dodataka za društvenu mrežu Facebook: http://www.developers.facebook.com/plugins. Za dodatne informacije o politici društvene mreže Facebook u vezi sa zaštitom ličnih podataka, pogledajte: http://www.facebook.com/policy.php
Takođe, možete da blokirate dodatak za društvenu mrežu Facebook pomoću dodataka za vaš pregledač, na primer pomoću dodatka „Facebook Blocker“.

 

cookie policy details